Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

W Y K O N U J E M Y

Określamy wartości

rynkowe pojazdów

 

w stanie nieuszkodzonym

i uszkodzonym, na podstawie

dokumentów lub oględzin.

Prowadzimy szkolenia

dla kierowców

 

z zakresu przepisów ruchu

drogowego oraz ekonomicznego

prowadzenia pojazdów,

wraz z elementami BHP.

Określamy koszty napraw

uszkodzeń kolizyjnych pojazdów

 

za pomocą systemów

kosztorysowania napraw,

takich jak Audatex i DAT System,

na podstawie dokumentów lub

na podstawie oględzin pojazdów.

Prowadzimy szkolenia

dla pracowników

zarządzających flotą pojazdów

 

z zakresu procesu likwidacji

szkód komunikacyjnych oraz podstaw

zasad ubezpieczenia floty pojazdów.

Wykonujemy rekonstrukcje

kolizji i wypadków drogowych

 

z wykorzystaniem elementów

graficznych i programów

do rekonstrukcji.

Wykonujemy oceny jakości

napraw pojazdów oraz ocenę

stanu technicznego pojazdów.